lundi 6 juin 2011

Blokkeer de inleveringstrein


REQUIEM voor elke hoop op een sociaal Europa…
  
Nu maandag 6 juni vanaf 8u 30 in het Zuidstation van Brussel, zullen de Euro-actiecomités de trein blokkeren van de euro-parlementsleden op weg naar Straatsburg. Wij zullen ons verkleden als lobbyisten ten dienste de grote economische machten en met de nodige  humor onze boodschap brengen :

« Dames en Heren Euro-parlementsleden,
Dank om niet aan het belang van het volk te denken. Integendeel, dank om de belangen van de machtigen en de financiële groepen te laten voorgaan.  
  
Nu maandag 6 juni om 9u voert een SST de Euro-parlementleden naar Straatsburg om er te stemmen over 6 wetgevende teksten met betrekking tot het economisch bestuur van de EU. Deze maatregelen zijn gekoppeld aan het pact voor de Euro en zullen Europa in een permanente en veralgemeende staat van inleveren en sociale achteruitgang storten, als dit « six-pack » gestemd wordt.

Deze maatregelen hebben grote gevolgen voor het economisch beleid van dit land en van de EU. Onze parlementsleden kondigen aan deze maatregelen te stemmen in naam van de heilige concurrentiekracht en zonder enige betrokkenheid van de bevolking, in naam van de heilige concurrentiekracht. Maar wie zegt dat dit een prioriteit is voor de meerderheid van de bevolking ?

Onder het mom van competitiviteit, flexbiliteit en stabiliteit wordt een plan uitgewerkt om nog maar eens de crisis te laten betalen door de werkers in Europa, met of zonder werk. Terwijl de profiteurs van de crisis, de grote financiële spelers en de grote vermogens, niet alleen worden vrijgesteld van hun verantwoordelijkheid, maar rechtstreeks zullen profiteren van de aangekondigde maatregelen

Wat wordt voorgesteld is een economisch bestuur ten dienste van de rijksten : loondumping, aanslag op het sociaal overleg, ontkoppeling van de lonen aan de index, langer werken, afbraak van de openbare diensten, hervorming van de arbeidsmarkt om afdankingen te vergemakkelijken,… Dat zijn de plannen die de EU voor ons in petto heeft.

En bijzonder pijnlijk bij dit alles is de blanco cheque aan de EU-Comissie die de plaats inneemt van de nationale parlementen : de EU-comissie zal vanaf nu de ontwerpbegrotingen van de lidstaten controleren en nagaan of die conform zijn aan de neoliberale politiek van de EU. En indien niet volgen sancties.
Dat zijn de recepten die al in Griekenland, Ierland ,Spanje en Portugal worden toegepast, waar het volk « cash » de rekening betaalt van een diner dat het niet gegeten heeft.

Overal in Europa ontstaan bewegingen die opkomen tegen dit Europa van het kapitaal dat ons veralgemeende inleveringen oplegt eenzijdig voor de werkende bevolking.

De Euro-actiecomités verzamelen vakbonders, verenigingen en burgers tegen de stemming van deze Europese wetten die katastrofale gevolgen dreigen te hebben voor de burgers in Europa.

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Publier un commentaire