vendredi 20 mai 2011

comité Ander Europa

Pour plus d'informations sur les questions européennes, 

vous pouvez également visiter le blog du Comité Ander Europa. Il est né, en 2005, d'une coopération entre militants hollandais et flamands qui s'étaient opposés à la "constitution européenne". Depuis peu, ils ont décidé de joindre leurs forces et de construire une collaboration transfrontalière. Leur objectif est de lancer un site web, pour combler le manque d'informations et de discussions sur les politiques européennes, particulièrement grave pour les néerlandophones. En attendant  le lancement du site, ils ont créé un blog, "werkplaats" (atelier). On peut y trouver des annonces d'activités, des textes d'analyse, et peut-être de l'inspiration pour chercher des coopérations qui peuvent dépasser la Belgique.

Comité Ander Europa is een samenwerking tussen Nederlandse en Vlaamse militanten, die zich in 2005 verzetten tegen de "Europese grondwet". Sinds kort hebben we besloten om de krachten te bundelen en een samenwerking op te zetten over de grens heen. Onze eerste ambitie is een website uit te bouwen, om aldus iets te doen aan het  gebrek aan informatie en discussie over de politiek van de Europese Unie, een gebrek dat in het Nederlandse taalgebied bijzonder schrijnend is. In afwachting van de lancering van de website hebben we een kleine blog, onze "werkplaats", waarmee we elkaar op de hoogte houden. We kondigen er activiteiten aan, wijzen elkaar op interessante teksten, enz. Misschien vind je er ook wat inspiratie om samenwerkingsverbanden te zoeken die zich niet noodzakelijk tot België hoeven te beperken... Als de eigenlijke website gelanceerd wordt, zal dat natuurlijk ook op deze blog aangekondigd worden.

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Publier un commentaire